Re: Jeszcze raz o Powstaniu Warszawskim

drugi agent z łubianki-anders-cacy.
———
cotypie…sz?
anders to moskiewski agent i koniec

jeep


YCDSOYA