Re: kilka faktów o okupacji

z arystokratami to ździebko inna para kaloszy.

raczej nie szukali oni mozliwości współpracy z niemcami. tak-jeśli mogłoby to pomóć im w utrzymaniu majatków. powiązani byli tzw.nieformalną MIĘDZYNARODÓWKĄ ARYSTOKRATYCZNĄ która działała w obronie swoich bez względu na narodowość.

nawet w czasie powstania w czasie walk o starówkę powstańcy gościli bodajże w pałacu radziwiłłów,i tu widzieli popakowne skrzynie z dobrami tychże radziwiłłów.

dobra te zostały po powstaniu wywiezione, i chyba/nie jestem pewein/ pozosały w ękach radziwiłłów.

nieprzypadkem KONNE SS nie zostało uznane-tak jak całe SS- uznane z organizację

zbrodniczą.