Re: Podsumowanie dyskusji

majka_monacka napisała:

> Nauki oparte na matematyce są jedną wielka umownością.

> Nie ma we wszechświecie stałego wzorca naszych idealizacji tworzących matematyk

> ę. Jeśli Ty nie odczuwasz potrzeby punktu odniesienia w formie jakichś idei, kt

> órym hołdujesz, to nikt Ci ich nie narzuci a ni nie ma dowodu na ich istnienie.

> Taki dowód mógłby być tylko materialny, ale wtedy przestałyby one być bytami i

> dealnymi. A przecież świat matematyki i logiki, to właśnie świat idei, to język

> przetwarzania wiedzy symbolicznej i abstrakcyjnej na tak wysokim stopniu uogól

> nienia, iż odrywa się on od jakichkolwiek bytów rzeczywistych. Nie może być wie

> c wśród nich wzorców materialnych naszego świata idei. Tak jak nie istnieje w r

> zeczywistości odwzorowanie opisów tworzonych jakimkolwiek językiem wysokiego po

> ziomu. Np. przenośnie poetyckie dają nam radość właśnie dzięki uniesieniu ponad

> rzeczywiste doznania zmysłowe. Z tego punktu widzenia nie ma różnicy pomiędzy

> matematyką a poezją.

dzięki za świetne i pouczające podsumowanie