Re: Schizofreniczne społeczeństwo

europitek napisał:

> > Czy taki proces nie powinien doprowadzić do zgromadzenia całego

> > majątku u jednej osoby już dawno temu?

>

> ….Takie zdarzenia dokonują częstych gwałtownych przesunięć

> zasobów pomiędzy poszczególnymi osobami lub grupami bądź zmieniają

> „kierunki” bogacenia się. Poza tym zmienia się pula dóbr do zdobycia.

Przeszkoda jest innowacyjność i powstawanie nowych przemysłów. Stare przemysły są w permanentnym kryzysie. Np. górnictwo, metalowy, cementowy, stoczniowy, samochodowy itp.

Natomiast ciągle powstają nowe, zastępujące te stare, lub spychające je na margines. Np internet, media, informatyka, sztuczna inteligencja, bio- i nanotechnologie itp.

One maja zwykle innych właścicieli, wiec powodują zmiany w rozkładzie bogactwa.